ponuka našich produktov

Ponuka našich produktov a služieb

je určená pre rodinné a bytové domy, školy, nemocnice, administratívne budovy, hotely, priemyselné a poľnohospodárske objekty. Dlhodobým cieľom spoločnosti je vytváranie a udržiavanie spoľahlivých obchodných vzťahov. Sme zárukou odbornosti, disponujeme skúsenosťami z praxe.

technológia 21. storočia

Pracujeme s technológiami 21. storočia

a priebežne prispievame k ich skvalitňovaniu. Ponúkame spoľahlivé a overené riešenia, ktoré napĺňajú požiadavky klientov a zabezpečujú dlhodobú spokojnosť. Výsledkom je úspešná implementácia fotovoltických systémov, ktoré znižujú prevádzkované náklady a šetria peniaze klientom.

 • spracovanie analýzy potrieb klienta a zabezpečenie odborného poradenstva v oblasti fotovoltických systémov
 • príprava technického návrhu fotovoltických systémov
 • realizácia kompletnej dodávky fotovoltických systémov od inštalácii malých zdrojov pre rodinné domy, administratívne budovy až po väčšie fotovoltické zariadenia v priemysle s inštalovaným výkonom do 10 kW vrátane (režim nepodnikateľ alebo podnikateľ v energetike)
 • realizácia fotovoltických systémov na ohrev úžitkovej vody pomocou hybridných ohrievačov vody alebo akumulačných nádrží LOGITEX
 • preverenie možnosti pripojenia malého zdroja do 10 kW vrátane u príslušnej distribučnej spoločnosti
 • zabezpečenie komplexnej agendy pri procese pripojenia malého zdroja do 10 kW vrátane (podnikanie alebo nepodnikanie v energetike) v zmysle platného a účinného prevádzkového poriadku príslušnej distribučnej spoločnosti
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre fotovoltické zariadenie a NN pripojenie
 • vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu v súlade s požiadavkami príslušnej distribučnej spoločnosti
 • participácia pri funkčných skúškach a uvedení zdroja do prevádzky
 • vypracovanie revíznych správ
 • zabezpečenie administratívnej agendy vo vzťahu k Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, príslušnej distribučnej spoločnosti a Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
 • realizácia novej NN prípojky
 • realizácia existujúcej NN prípojky (umiestnenie rozvádzača s elektromerom na verejne prístupnom mieste)
 • vizuálna obhliadka a fyzická kontrola funkčnosti fotovoltického systému
 • online monitoring fotovoltického systému

Certifikáty

IBC SOLAR
LOGITEX
PV Manager
ÚCV
MH SR