Budúcnosť solárnej fotovoltiky

Znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) je jadrom zrýchľujúceho sa prechodu od fosílnych palív poškodzujúcich klímu k čistým a obnoviteľným formám energie. Neustály nárast výroby solárnej fotovoltickej (FV) energie je dôležitou súčasťou tejto globálnej transformácie energie. Okrem plnenia Parížskej dohody sú obnoviteľné zdroje energie rozhodujúce pre zníženie znečistenia ovzdušia, zlepšenie zdravia a pohody a zabezpečenie cenovo […]

Prejsť na celý článok

Zásobníky Zelenej domácnostiam II začne SIEA otvárať v polovici júna

O poukážky z projektu Zelená domácnostiam II budú môcť v júni žiadať domácnosti, ktoré chcú zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie inštalovať tento rok. Novinkou je otvorenie zásobníkov a možnosť upravovať žiadosť až do vydania poukážky. Napriek obmedzeniam súvisiacim s ochorením Covid-19 plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v tomto roku vydať poukážky v rovnakom objeme ako vlani. Vyššiu dostupnosť európskej […]

Prejsť na celý článok

SIEA zverejnila termíny ďalších štyroch kôl Zelenej domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila termíny ďalších štyroch kôl národného projektu Zelená domácnostiam II. Prvé z nich bude určené pre tepelné čerpadlá. Na 29. kolo určené pre tepelné čerpadlá je vyčlenená suma 1,5 milióna €, vďaka ktorej by podporu mohlo získať 500 domácností. Následne bude možné požiadať o poukážky na kotly na biomasu v celkovej hodnote 300-tisíc €. […]

Prejsť na celý článok

Prvé poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydá SIEA v roku 2020 už vo februári

16. január 2020 O prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú môcť domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja požiadať v roku 2020 už v priebehu februára. „V projekte Zelená domácnostiam II sme zverejnili podrobný harmonogram k prvým štyrom tohtoročným kolám, ktoré budú vyhlasované tak ako vlani samostatne pre jednotlivé druhy zariadení. Plánujeme v nich […]

Prejsť na celý článok

Čo je to lokálny zdroj?

Novela Zákona o podpore OZE definitívne zaviedla inštitút Lokálneho zdroja, ktorého koncept pochádza z dielne Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Schválený koncept tak konečne prináša koncovým spotrebiteľom možnosť inštalácie zdrojov elektrickej energie bez negatívneho vplyvu na koncové ceny. Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie (t.j. slnko, voda, vietor, biomasa […]

Prejsť na celý článok

Lokálny zdroj – návratnosť pod 10 rokov a výrazné šetrenie nákladov

Inštalácia je úspešná, ak je v odbernom mieste spotrebovaných 100 % vyrobenej energie a regulácia zdroja zabezpečuje nulové alebo takmer nulové pretoky do DS. Tým sa eliminuje riziko odpojenia zo strany distribučnej sústavy. Majiteľ musí mať neustály prehľad o prevádzke a funkčnosti lokálneho zdroja a to aj keď si lokálny zdroj nevyžaduje zvláštne zásahy, len pravidelnú preventívnu údržbu. […]

Prejsť na celý článok

Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2019

ACESTR2019 = 40,4900 €/MWh – cena elektriny na straty– aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku (0019/2019/E). Táto hodnota je pre výrobcov elektriny z OZE a KVET najdôležitejšia, lebo na základ nej budú fakturovať v roku 2018 dodávky elektriny do RDS a pomocou tejto hodnoty si musia vypočítať […]

Prejsť na celý článok

Fotovoltické systémy – základné pojmy

Fotovoltické panely umožňujú priamu premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Tento proces je založený na tzv. fotovoltickom efekte objavenom v roku 1839 Edmundom Bequerelom. Uvedený jav je charakterizovaný priamym vyrazením elektrónu zo svojej obežnej dráhy fotónom slnečného žiarenia. Prvý fotovoltický panel vyrobený z kryštalického kremíka bol vyvinutý firmou Bell Telephone Labs. v roku 1954. Výhodou […]

Prejsť na celý článok

Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

V projekte Zelená domácnostiam II môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká. Informácie o nich sú k dispozícii na stránke projektu. Na čo nezabudnúť pred podávaním žiadosti: • Prečítajte si pozorne a dostatočne včas manuál pre domácnosti, sú v ňom zobrazené aj všetky […]

Prejsť na celý článok