Čo je to lokálny zdroj?

Novela Zákona o podpore OZE definitívne zaviedla inštitút Lokálneho zdroja, ktorého koncept pochádza z dielne Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Schválený koncept tak konečne prináša koncovým spotrebiteľom možnosť inštalácie zdrojov elektrickej energie bez negatívneho vplyvu na koncové ceny. Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie (t.j. slnko, voda, vietor, biomasa […]

Prejsť na celý článok

Lokálny zdroj – návratnosť pod 10 rokov a výrazné šetrenie nákladov

Inštalácia je úspešná, ak je v odbernom mieste spotrebovaných 100 % vyrobenej energie a regulácia zdroja zabezpečuje nulové alebo takmer nulové pretoky do DS. Tým sa eliminuje riziko odpojenia zo strany distribučnej sústavy. Majiteľ musí mať neustály prehľad o prevádzke a funkčnosti lokálneho zdroja a to aj keď si lokálny zdroj nevyžaduje zvláštne zásahy, len pravidelnú preventívnu údržbu. […]

Prejsť na celý článok

Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2019

ACESTR2019 = 40,4900 €/MWh – cena elektriny na straty– aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku (0019/2019/E). Táto hodnota je pre výrobcov elektriny z OZE a KVET najdôležitejšia, lebo na základ nej budú fakturovať v roku 2018 dodávky elektriny do RDS a pomocou tejto hodnoty si musia vypočítať […]

Prejsť na celý článok