ACESTR2019 = 40,4900 €/MWh – cena elektriny na straty– aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku (0019/2019/E).

Táto hodnota je pre výrobcov elektriny z OZE a KVET najdôležitejšia, lebo na základ nej budú fakturovať v roku 2018 dodávky elektriny do RDS a pomocou tejto hodnoty si musia vypočítať výšku vlastného doplatku.

V roku 2018 bola ACESTR2018 = 31,7723 €/MWh

V roku 2017 bola ACESTR2017 = 26,9339 €/MWh.

Tarifa za systémové služby

Tarifu za systémové služby TSS2019 vo výške 5,9434 eura/MWh, ktorá sa uplatní na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2019 (0005/2019/E).

Tarifu za systémové služby TSS2018 vo výške 6,8919 eura/MWh, ktorá sa uplatní na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2018.

Na rok 2017 bola TSS2017 vo výške 7,0491 €/MWh.

Tarifa za prevádzkovanie systému

25,9880 €/MWh (TPS2019) , ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2019 (0251/2019/E).

26,9880 €/MWh (TPS2018) , ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2018. 26,2030 €/MWh (TPS2017) , ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2017.