Ministerstvo hospodárstva SR má podľa energetického zákona podľa § 3 ods. 1 písm. c) zverejniť inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy v roku 2019 v termíne do 28. 2.

Koľko bude možné inštalovať Lokálnych zdrojov v roku 2019

MH SR (27. 2.) zverejnilo limity na nové OZE a KVET inštalácie pre rok 2019. Lokálnemu zdroju sa ušlo 31 MW vo všetkých troch regionálnych distribučných sústavách. Viď oficiálna správa na stránke MH SR: Určenie inštalovaného výkonu za rok 2019. Je potrebné jednoznačne pochváliť ministerstvo, že si svoju úlohu splnilo s predstihom.

Samozrejme, že vec nie je taká ľahká ako sa javí na prvý pohľad. Limit LZ 31 MW je rozdelený na jednotlivé regionálne distribučné spoločnosti. Na miestne distribučné sústavy MH SR už nemyslelo.

Typ zdroja:OZE s doplatkomKVET s doplatkomLokálny zdroj
ZSDis, a.s.4013
SSD, a.s.4010
VSD, a.s.408
Slovensko12031

Koľko môžu pripojiť doplatkových OZE, KVET a Lokálnych zdrojov miestne distribučné sústavy? Ťažká hádanka, v zásade nič alebo koľko chcú. Obe možnosti sú správne. Limit pre ne nie je určený a tak v súlade s Ústavou SR môžu robiť to čo im nie je zakázané.

Zdroj: www.energiaweb.sk