Novela Zákona o podpore OZE definitívne zaviedla inštitút Lokálneho zdroja, ktorého koncept pochádza z dielne Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Schválený koncept tak konečne prináša koncovým spotrebiteľom možnosť inštalácie zdrojov elektrickej energie bez negatívneho vplyvu na koncové ceny.

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie (t.j. slnko, voda, vietor, biomasa alebo geotermálna energia). Aby sa ale zdroj mohol považovať za lokálny, musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musí byť identické s odovzdávacím miestom. V praxi to znamená, že výrobca vyrába elektrinu pre účely vlastnej spotreby a snaží sa maximálne množstvo vyrobenej energie zužitkovať priamo na mieste, kde ju vyrobí.

Lokálny zdroj musí byť pripojený do sústavy na základe zmluvy o pripojení a jeho inštalovaný výkon nesmie presiahnuť 500 kW. Tento inštalovaný výkon zároveň nesmie presiahnuť výšku maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta, čo znamená, že zariadenie nesmie vyrábať viac výkonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovať. Z dôvodu toho, aby bolo možné odblokovať „Stop stav“ je maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja na dodávku elektriny do siete stanovená na 0 W, čo znamená, že distribučné spoločnosti nemusia pre lokálny zdroj rezervovať kapacitu svojej siete. Lokálny zdroj do tejto siete neplánuje svoj výkon dodávať. Minimálne 90% predpokladanej ročnej výroby elektriny musí totiž podľa pôvodného návrhu SAPI výrobca spotrebovať priamo na mieste, kde ju lokálny zdroj vyrobí. Prebytočnú energiu, ktorá vznikne neplánovane tým, že sa krátkodobo nepodarí výrobcovi zosúladiť aktuálnu výrobu a spotrebu, môže výrobca odovzdať do sústavy. Ak výrobca prekročí v zákone zadefinovanú odchýlku, môže jeho zdroj prevádzkovateľ sústavy odpojiť.

Výrobca elektriny z lokálneho zdroja má prednostné právo na bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do  sústavy prevádzkovateľom sústavy a rovnako aj na bezplatnú výmenu meradla, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny zo sústavy a množstvo elektriny dodanej do sústavy, prevádzkovateľom sústavy. Výrobca elektriny z lokálneho zdroja sa v porovnaní s inými zdrojmi vzdáva práva na výkupnú cenu a musí si aj sám zabezpečiť, že prebytok dodaný do sústavy, niekto zúčtuje ako odchýlku.

Lokálny zdroj je predovšetkým odpoveďou na snahu o dosiahnutie ďalších energetických úspor v priemyselných prevádzkach, výrobných podnikoch, halách, či polyfunkčných centrách, z ktorých strany je dlhodobo obrovský záujem o takéto technické riešenie.

Zdroj: https://www.sapi.sk/lokalny-zdroj