Mesto:
Harichovce

Realizácia:
2018

Výkon:
2,12 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 2,12 kWp. Montážny systém uchytený svorkami na falcovaný plech. Počet panelov – 8 ks. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.