Mesto:
Harichovce

Realizácia:
2019

Výkon:
2,90 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 2,90 kWp. Montážny systém uchytený strešnými hákmi pod škridlou. Počet panelov – 10 ks. Primárny ohrev TÚV zabezpečený prostredníctvom 1 ks hybridného ohrievača vody s integrovanou DC špirálou. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.