Mesto:
Hrabušice

Realizácia:
2018

Výkon:
2,20 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 2,20 kWp. Montážny systém uchytený strešnými hákmi pod pálenou škridlou. Počet panelov – 8 ks. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.