Mesto:
Levoča

Realizácia:
2021

Výkon:
3,65 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 3,65 kWp. Montážny systém uchytený svorkami na falcovaný plech. Počet panelov – 10 ks. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.