Mesto:
Matúškovo

Realizácia:
2017

Výkon:
3,18 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 3,18 kWp. Aerodynamický montážny systém umiestnený na plochej streche pokrytej PVC fóliou. Počet panelov – 12 ks. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.