Mesto:
Nálepkovo

Realizácia:
2016

Výkon:
2,08 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 2,08 kWp. Montážny systém uchytený kombinovanou skrutkou na lepenkovej krytine. Počet panelov – 8 ks. Primárny ohrev TÚV zabezpečený prostredníctvom 1 ks hybridného ohrievača vody s integrovanou DC špirálou.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.