Mesto:
Nálepkovo

Realizácia:
2016

Výkon:
3,12 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 3,12 kWp. Montážny systém uchytený kombinovanou skrutkou na plechovej krytine. Počet panelov – 12 ks. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.