Mesto:
Nálepkovo

Realizácia:
2016

Výkon:
9,88 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 9,88 kWp. Montážny systém uchytený na trapézový plech. Počet panelov – 38 ks. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia. Prebytok vyrobenej elektrickej energie odpredaný do distribučnej sústavy v rámci režimu podnikateľ v energetike.