Mesto:
Petrovany

Realizácia:
2020

Výkon:
2,97 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 2,97 kWp. Montážny systém uchytený kombinovanými skrutkami na plechovej krytine. Počet panelov – 9 ks. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.