Mesto:
Poprad – Veľká

Realizácia:
2015

Výkon:
6,24 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 6,24 kWp. Aerodynamický montážny systém umiestnený na plochej streche pokrytej PVC fóliou. Počet panelov – 24 ks. Primárny ohrev TÚV zabezpečený prostredníctvom 3 ks hybridných ohrievačov vody s integrovanou DC špirálou. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.