Mesto:
Poprad

Realizácia:
2022

Výkon:
9,99 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 9,99 kWp. Montážny systém uchytený kombinovanými skrutkami na plechovej krytine. Počet panelov – 27 ks. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia. Prebytok vyrobenej elektrickej energie odpredaný do distribučnej sústavy v rámci režimu podnikateľ v energetike.