Mesto:
Slatvina

Realizácia:
2020

Výkon:
1,71 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 1,71 kWp. Montážny systém uchytený strešnými hákmi pod škridlou. Počet panelov – 6 ks. Ohrev TÚV zabezpečený prostredníctvom 1 ks hybridného ohrievača vody s integrovanou DC špirálou.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.