Mesto:
Smižany

Realizácia:
2021

Výkon:
3,06 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 3,06 kWp. Montážny systém
uchytený kombinovanými skrutkami na plechovej krytine. Počet panelov – 9 ks.
Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom
fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.