Mesto:
Smižany

Realizácia:
2022

Výkon:
6,54 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 6,54 kWp. Montážny systém uchytený kombinovanými skrutkami na plechovej krytine. Počet panelov – 17 ks. Ohrev TÚV a vody do kúrenia zabezpečený prostredníctvom 1 ks stacionárneho hybridného ohrievača vody s integrovanou DC špirálou.

Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam III.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.