Mesto:
Spišská Nová Ves

Realizácia:
2020

Výkon:
1,98 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 1,98 kWp. Aerodynamický montážny systém umiestnený na plochej streche pokrytej PVC fóliou. Počet panelov – 6 ks. Primárny ohrev TÚV zabezpečený prostredníctvom 1 ks hybridného ohrievača vody s integrovanou DC špirálou.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.