Mesto:
Spišská Nová Ves

Realizácia:
2015

Výkon:
2,04 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 2,04 kWp. Montážny systém uchytený strešnými
hákmi pod pálenou škridlou. Počet panelov – 8 ks. Primárny ohrev TÚV zabezpečený
prostredníctvom 1 ks hybridného ohrievača vody s integrovanou DC špirálou. Zároveň možnosť
ohrevu TÚV prostredníctvom integrovaného rúrkového výmenníka v tele ohrievača napojeného na
rozvody plynového kotla. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu
prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.