Mesto:
Spišská Nová Ves

Realizácia:
2018

Výkon:
3,42 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 3,42 kWp. Montážny systém uchytený svorkami na falcovaný plech. Počet panelov – 12 ks. Ohrev TÚV zabezpečený prostredníctvom 1 ks hybridného ohrievača vody s integrovanou DC špirálou. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.