Mesto:
Spišská Nová Ves

Realizácia:
2022

Výkon:
3,70 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 3,70 kWp. Montážny systém s náklonom 25°. Počet panelov – 10 ks. Ohrev TÚV zabezpečený prostredníctvom 1 ks hybridného ohrievača vody s integrovanou DC špirálou. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam III.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.