Mesto:
Spišská Nová Ves

Realizácia:
2017

Výkon:
4,24 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 4,24 kWp. Montážny systém  uchytený strešnými hákmi pod pálenou škridlou. Počet panelov – 16 ks. Výroba  a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.