Mesto:
Spišská Nová Ves

Realizácia:
2017

Výkon:
6,76 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 6,76 kWp. Aerodynamický montážny systém umiestnený na plochej streche pokrytej PVC fóliou. Počet panelov – 26 ks. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia. Prebytok vyrobenej elektrickej energie odpredaný do distribučnej sústavy v rámci režimu podnikateľ v energetike.