Mesto:
Spišská Nová Ves

Realizácia:
2019

Výkon:
9,86 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 9,86 kWp. Montážny systém uchytený kombinovanými skrutkami na plechovej krytine. Počet panelov – 34 ks. Výroba a dodávka elektrickej energie pre vlastnú spotrebu objektu prostredníctvom fotovoltického zariadenia a meniča napätia. Prebytok vyrobenej elektrickej energie odpredaný do distribučnej sústavy v rámci režimu podnikateľ v energetike.