Mesto:
Stará Ľubovňa

Realizácia:
2019

Výkon:
2,20 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 2,20 kWp. Montážny systém uchytený kombinovanými skrutkami na plechovej krytine. Počet panelov – 8 ks. Primárny ohrev TÚV zabezpečený prostredníctvom 1 ks hybridného ohrievača vody s integrovanou DC špirálou.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.