Mesto:
Vojkovce

Realizácia:
2022

Výkon:
1,80 kWp

Fotovoltické zariadenie s inštalovaným výkonom 1,80 kWp. Montážny systém s náklonom 25°. Počet panelov – 4 ks. Ohrev TÚV zabezpečený prostredníctvom 1 ks hybridného ohrievača vody s integrovanou DC špirálou.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytnutý domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam III.

Viac informácií na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.