Popis

Stacionárne nádrže, ktoré na ohrev vody používajú ekologicky vyrobenú elektrinu (jednosmerný prúd) z fotovoltických panelov sú určené pre:

  • rodinné domy
  • panelové a bytové domy
  • školy, nemocnice, administratívne budovy a hotely
  • priemyselné a poľnohospodárske objekty

Vyrobená elektrina (DC) z fotovoltických panelov je priamo napojená na výhrevné špirály (DC) v ohrievači vody a preto je efektívnosť ohrevu veľmi dobrá. Priamy ohrev je zabezpečený pomocou patentovaného zariadenia LOGITEX LX DC SET, ktorý je vybavený funkciou prednostného presmerovania DC.

Pomocou bezpotencionálneho pripojenia (12V AC) dokáže presmerovať vyrábanú elektrinu z fotovoltických panelov do ďalšieho zaradenia. Ak napríklad začne pracovať tepelné čerpadlo, automaticky sa výroba elektriny z panelov presmeruje z ohrevu vody do meniča, ktorý je pripojený do siete spolu s tepelným čerpadlom. Menič začne vyrábať elektrinu pre pohon tepelného čerpadla. Ak je výška výroby elektriny rovnaká ako je spotreba tepelného čerpadla, tepelné čerpadlo pracuje bez spotreby elektriny z distribučnej siete. Po ukončení práce tepelného čerpadla sa okamžite systém LX DC SET presmeruje na ohrev vody v nádrži.

Stacionárne nádrže sú v ponuke od 200 do 1000 l.

Prílohy

  technicky_list_logitex_stacionarne_nadrze.pdf

Získajte dotáciu, vyrobte si vlastnú elektrinu a znížte náklady.